LG UX6 (Oreo)

LG G5, G5 SE, K8, K10, K20, Stylus 3, Q6